O nas

Društvo Fenrir je mlado športno kinološko društvo, katerega namen je povezati posameznike, ki želijo s svojimi interesi in dejavnostjo prispevati k prepoznavnosti kinologije, nuditi ustrezno strokovno okolje za vse, ki bi si želeli pridobiti ali izpopolniti svoje kinološko znanje. Za svoj namen društvo:

    • Promovira športno kinološke discipline (frizbi, agility, canicross, IPO…);
    • Zagotavlja članom visoko strokovno raven dela društva z izvedbo različnih metod usposabljanj (tečaji, strokovna literatura,..);
    • Zagotavlja spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;
  • Seznanja člane in javnost o problemih delovanja in razvoja na področju delovanja društva;
  • Vzpodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva;
  • Pridobiva nove člane društva z organizacijo in izvedbo različnih akcij, se pojavljalo v javnosti in izdajalo različne publikacije.

Društvo Fenrir ni klasično društvo, ki ponuja množične tečaje za širšo množico, z znanjem in izkušnjami bomo vsaki težavi posameznika prisluhnili individualno. Zavedamo se, da je vsak pes posebno in samostojno bitje in tako ga bomo tudi obravnavali. Svojim članom in simpatizerjem, kot tudi gostom društva, bomo ponudili individualno podporo pri vzgoji, šolanju in treningu psa, od njegovih prvih mesecev pa do pozne starosti.